Azbest má mnoho lidí ve svém bytě a ani o tom neví

Azbest

Ačkoli je v celé Evropské unii již více než 15 let zakázáno používat azbestocementové nebo osinkocementové roury a další podobné stavební prvky, možná i ve vašem domě se ještě azbest nachází.

Ve starších bytových domech, zejména panelových, které mají ještě původní rozvody, číhá toto skryté nebezpečí, aniž by to většina jejich obyvatel tušila. Staré stoupačky jsou vybudovány z materiálů s obsahem karcinogenního azbestu, takže je potřeba je dříve nebo později vyměnit. A to není úplně jednoduché.

Výměna azbestocementových stoupaček v bytových domech je komplikována tím, že cementovláknité materiály obsahují azbest v podobě velice malých vlákének, která jsou schopná proniknout až do plic. Tam mohou zapříčinit hned několik vysoce nebezpečných onemocnění, včetně rakoviny plic. Proto je třeba věnovat zvýšenou pozornost výběru firmy, která stoupačky s obsahem azbest dokáže ekologicky odstranit a následně zlikvidovat. Musí to být dodavatel s vysoce proškoleným personálem a patřičným vybavením. Musí také znát platnou legislativu, provést si vlastní průzkum výskytu azbestu i navrhnout optimální řešení sanace. Přesně takové znalosti a schopnosti má společnost EKOLSAN.CZ, které rekonstrukce stoupaček a další sanace stavebních materiálů s obsahem azbestu realizuje po celé České republice.

K výměně stoupaček v bytových domech se obvykle přistupuje buď během jejich celkové rekonstrukce, nebo ve chvíli, kdy se v domě stane nějaká havárie. Protože bez stoupaček je dům neobyvatelný, musí ekologická likvidace materiálů s obsahem azbestu proběhnout nejen bezpečně, ale také velmi rychle. Prvním krokem je stabilizace azbestu. Pak se vše, co azbest obsahuje demontuje, uloží do speciálních obalů a následně převezou k ekologické likvidaci na specializovaná úložiště. Pak ještě firma připraví staveniště pro instalaci zcela nových a nezávadných stoupaček.

Informace

Copyright © 2014 - 2021 Jaknakupovat.cz