Nádrž na pitnou vodu

pitná voda

V místech kde není vrtaná studna s pitnou vodou ani vodovodní řad, na který je možné se napojit, je vhodné si pořídit plastovou podzemní nádrž na uskladnění pitné vody. Hodí se také do míst, kde sice pitná voda je, ale její přítok není dostatečný, takže je vhodné mít vlastní rezervoár, kde se voda zachycuje. Nádrže jsou umístěny v podzemí, protože v chladu a temnu si uskladněná voda dokáže uchovat dlouho svou kvalitu.

Takové nádrže musí být vyrobeny ze speciálního materiálu, který je certifikován jako plast pro uchování potravin a pitné vody. Výrobce těchto nádrží pro pitnou vodu musí být držitelem platného certifikátu. Takovým výrobcem je například společnost Mravec plast, která nádrže na pitnou vodu vyrábí z certifikovaného primárního polypropylenu, tedy prvoplastu bez příměsi recyklátu, a to výhradně v bílé barvě. Nádrže z toho materiálu mají skvělé fyzikálně-mechanické vlastnosti a vynikají dlouhou životností.

Samonosná podzemní nádrž na pitnou vodu je určena k obsypání zeminou a vyrábí se v kruhovém nebo hranatém tvaru. Hodí se pro instalaci v místech s klasickým podložím a lehkou sypkou zeminou s kamínky bez výskytu spodní vody, případně s těžkou jílovitou zeminou. Nehodí se ale do míst, kde by mohl na nádrž působit vnější tlak, například u pojezdové cesty.

Stejné tvarové varianty mají také podzemní nádrže na pitnou vodu určené k obetonování. Ty se hodí instalovat v místech s vyšším statickým zatížením, se skalnatým nebo jílovito-písčitým podložím bez výskytu spodní vody. Přesné umístění i způsob obetonování je vhodné konzultovat se statikem. Tento typ nádrže se nehodí umisťovat blízko vsakovacích nádrží.

Výhradně kruhové jsou dvouplášťové podzemní nádrže na pitnou vodu. Ty se hodí do míst s jílovitým nebo písčitým podložím, včetně míst, kde se vyskytuje spodní voda. Usazuje se do měkkého betonu, do kterého je ukotvena plastovými výztuhami s protaženými ocelovými pruty.

 

nádrž na pitnou vodu, pitná voda

Informace

Copyright © 2014 - 2021 Jaknakupovat.cz